Cerrar

Estudo Fantasiia

Estudo Fantasiia (Fibrilación Auricular: influencia do Nivel e Tipo de Anticoagulación Sobre a Incidencia de Ictus e Accidentes hemorráxicos)

Estudo nacional, multicéntrico, observacional, con seguimento prospectivo de 3 anos, de casos consecutivos, en pacientes con fibrilación auricular non valvular que están a recibir anticoagulantes orais

Funcionalidades específicas do CRD deseñado para este proxecto

Estudo Fantasiia

Cliente Odds para a Sociedade Española de Cardioloxía
Plataformas Web