Cerrar

I CONGRESO GALEGO DE PERSOAS CON CANCRO PACIENTES E FAMILIAS

I CONGRESO GALEGO DE PERSOAS CON CANCRO PACIENTES E FAMILIAS

Cliente Asociación Española Contra o Cancro (AECC)
Cidade A Coruña
Data 26-27 de abril de 2019
Participantes 1100
Ámbito Autonómico
Servizos Organización integral, deseño e maquetación, branding