Cerrar

MEET4CONGRESS

Reunión anual na que se fai un resumo das novedades presentadas nos grandes congresos de Cardioloxía ACC, ESC, AHA e SEC enfocadas na práctica clínica diaria.

Cliente Esteve
Cidade Barcelona
Data 25 de noviembre
Participantes 110
Ámbito Nacional
Servizos Secretaría científica, diseño y maquetación, desarrollo webcast