Cerrar

Rexistro Nacional de Trasplante Cardíaco e Tumores Post TC

Neste estudo están rexistrados todos os trasplantes cardíacos (TC) realizados en España dende o comezo da actividade (1984) e cun seguimento anual.

Para a inclusión dos datos iniciais levaronse a cabo tarefas de unificación e depuración das bases de datos de dous rexistros existentes.

Funcionalidades específicas do CRD deseñado para este proxecto

Rexistro Nacional de Trasplante Cardíaco e Tumores Post TC

Cliente ODDS
Plataformas Web
Tecnoloxía Desenvolvemento a medida