Cerrar

Rexistro “R-EUReCa”

Rexistro Español de Unidades de Rehabilitación Cardíaca “R-EUReCa”

Rexistro para coñecer o número e características das Unidades e Programas de Rehabilitación Cardíaca existentes na actualidade en España, tanto no ámbito da sanidade pública como na privada e nos centros con e sen hospitalización.

Rexistro Español de Unidades de Rehabilitación Cardíaca “R-EUReCa”

Cliente Sociedade Española de Cardioloxía. Sección de Risco Vascular e Rehabilitación Cardíaca
Plataformas Web