Cerrar

Symposium on stem cell therapy

Aplicación móbil con toda a información relativa ao congreso anual Symposium on stem cell therapy, sobre o estado actual dos coñecementos e a investigación sobre a terapia celular para as enfermidades cardiovasculares, así como converterse nunha ferramenta útil de comunicación para investigadores e médicos de todo o mundo

Symposium on stem cell therapy

Cliente Servicio de Cardioloxía. Hospital Universitario Gregorio Marañón.
Plataformas Android, iOS