Cerrar

TeleCumple

TELECUMPLE App é unha aplicación dirixida a pacientes con enfermidade inflamatoria intestinal que queren mellorar o grao de adherencia terapéutica. Lembre que o seu compromiso é importante para que a súa enfermidade estea inactiva e a posibilidade de complicacións disminua.

TeleCumple

Cliente Unidade de Enfermidade Inflamatoria Intestinal. Hospital Arquitecto Marcide.
Plataformas Android, iOS