Cerrar

UPDATE DIABETES

Reunión eminentemente práctica dirixida a médicos de atención primaria e coordinada por profesionais de diferentes especialidades. As sesión xiraron arredor dunha sesión plenaria inicial e seis obradoiros de traballo

Cliente Almirall
Cidade A Coruña
Data 26-27 de mayo
Participantes 185
Ámbito Nacional
Servizos Secretaría científica, diseño y maquetación, branding, coordinación sala