Cerrar

UPDATE DIABETES SANTANDER 2018

Reunión eminentemente práctica dirixida a médicos de atención primaria e coordinada por profesionais de diferentes especialidades. As sesión xiraron arredor dunha sesión plenaria inicial e seis obradoiros de traballo

Cliente Almirall
Cidade Santander
Data 13-14 de abril de 2018
Participantes 230
Ámbito Nacional
Servizos Secretaría científica, diseño y maquetación, branding, coordinación sala