Cerrar

Eventos

30 anos de actividade no sector de congresos médicos é a nosa tarxeta de visita. Temos feito máis de 440 eventos internacionais, nacionais e autonómicos. Neste tempo máis de 110.000 persoas pasaron polas nosas mans.

Anos

30

Eventos

440

Congresistas

110.000

Secretaría técnica
 • Elaboración de candidaturas
 • Análise de viabilidade
 • Oficina coordinadora
 • Xestión de inscricións online
 • Reserva de aloxamento online
 • Loxística do evento
 • Coordinación de provedores
 • Xestión comercial
 • Xestión de patrocinios
 • Control de calidade
 • Memoria técnica
Secretaría científica
 • Xestión de comunicacións online
 • Xestión de ponencias online
 • Correspondencia cos autores e correctores
 • Xestión de ponentes
 • Emisión de certificados
 • Xestión de créditos
 • Coordinación sesións científicas
 • Memoria científica
Secretaría administrativa
 • Facturación
 • Xestión de cobros e pagos
 • Xestión de contratos de colaboración
 • Adianto de tesouraría
 • Control orzamentario
 • Informes económicos periódicos
 • Memoria económica

APORTAMOS PROFESIONALIDADE E CALIDADE O TEU EVENTO

Entidad acreditada por el Sistema de Validación de Eventos (SVE) de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria