Cerrar

XESTIÓN E CONSULTORÍA

Trama Solutions pon a disposición de sociedades científicas, industria farmacéutica e profesionais sanitarios os seus servizos de xestión e consultoría para a realización de proxectos científicos no ámbito da medicina, asi como os seus servizos de xestión executiva para sociedades médicas.

Deseño, planificación e xestión de proxectos

Contamos cun equipo profesional con experiencia nas diferentes fases de desenvolvemento de proxectos científicos. Levamos a cabo o noso traballo con rigor científico e somos expertos en:

 • Estudios poblacionais
 • Análise de necesidades asistenciais e recursos disponibles
 • Investigación cualitativa
 • Estudios clínicos observacionais
 • Desenvolvemento de programas de formación

Ofrecemos unha xestión integral do proxecto que inclúe os seguientes servizos:

 • Definición: xustificación, asesoramento metodolóxico e desenvolvemento de protocolos
 • Dirección: coordinación global do proxecto. Responsabilidade na vixilancia da súa evolución nos centros participantes durante toda a fase de recollida da mostra e peche da mesma.
 • Tarefas administrativas e regulatorias: presentación ao CEIC, a comités rexionais e locais  se procede, xestión de contratos, etc..
 • Manexo do estudio e monitorización: visitas de inicio, de monitorización e de peche, preparación e asistencia a reunións, elaboración de presentacións
 • Base de datos: deseño, xestión e mantemento
 • Análise estatística: A correcta interpretación dos datos recollidos nun estudio é clave para garantirol rigor científico e a calidade do mesmo. Levamos a cabo o análise de datos e a preparación dos correspondentes informes
Medical writer

Unha comunicación efectiva é esencial en calquer proxecto. En Trama Solutions ofrecemos ao profesional sanitario e á industria farmacéutica os seguintes servizos en aras de acadar esa efectividade na súa comunicación :

 • Redacción e edición de informes sobre medicamentos
 • Redacción e edición de artículos científicos para revistas de alcance nacional e internacional.
 • Redacción e edición de protocolos para estudios clínicos
 • Redacción e edición de manuales sobre procedementos
Xestión de sociedades científicas

Xestionamos de manera eficiente sociedades médicas de diferentes especialidades. Esta xestión eficiente tradúcese nun aforro de tempo e recursos.

Xestión administrativa:

 • Rexistro o posta ao día no rexistro de asociacións
 • Xestión base de datos de socios
 • Atención correspondencia e arquivo
 • Supervisión e arquivo de documentación oficial
 • Atención personalizada ao socio
 • Xestión de recibos de cuotas
 • Apoio administrativo a xunta directiva
 • Convocatoria de reunións
 • Xestión de actas
 • Xestión de candidaturas
 • Elaboración de memoria anual

Xestión financieira:

 • Xestión de diario contable
 • Xestión de impostos
 • Facturación
 • Xestión de proveedores
 • Control de contas
 • Xestión de cobros e pagos
 • Tramitación de subvencións
 • Xestión de patrocinios
 • Revisión de contratos

¿Por qué non externalizar a xerencia e aforrar en recursos económicos e humans?